Przejdź do treści
Transport Nienormatywny

Oferta


Transport Nienormatywny

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, artykuł 2, ustęp 35a:

Pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;

Czyli w praktyce dla zestawów niskopodwoziowych nienormatywnym będzie ten, który przekracza jeden lub więcej z poniższych parametrów:

  • długość 16,5 metra (dla ciągnika siodłowego z naczepą)
  • szerokość 2,55 metra,
  • wysokość 4 metry,
  • waga 40 ton.

Transport w którym szczególnie istotne jest planowanie- dobór trasy, identyfikacja „wąskich gardeł” – zwężeń drogi wynikających z remontów, mostów, wiaduktów czy rond i wysepek, dobór zestawu, ekspertyzy, uzyskanie zezwoleń, znajomość przepisów prawnych krajów przez które przebiega trasa.

Realizacja to połączenie starannego planowania z doświadczeniem kierowców, z reguły w godzinach nocnych, w przypadku ładunków szczególnie „dużych” w asyście pilotów, a niekiedy również ekip odpowiedzialnych za demontaże infrastruktury (znaków, barierek) oraz policji.

PRZYGOTOWANIE ZESTAWU

Praca nad transportem ładunków nienormatywnych rozpoczyna się już na etapie przygotowania zestawów. Odpowiednie oznaczenie ciągnika oraz naczepy wraz z dostosowanym wyposażeniem są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ładunku, jak i przede wszystkim pozostałych użytkowników dróg.

Lampy odblaskowe umieszczanie na przodzie oraz tyle zespołu pojazdów już z daleka ostrzegają o poruszaniu się droga pojazdu nienormatywnego. (jakieś zdjęcie z nocy) Kiedy odległość się zmniejsza najważniejsze stają się tablice gabarytowe zakończone diodami wskazujące szerokość ładunku. (zdjęcie „gabarytki”).

PRZYGOTOWANIE TRANSPORTU

Pierwszym elementem jest wybranie odpowiedniej naczepy- uwzględniając parametry ładunku. Dobór odpowiedniej ilości osi zestawu celem zachowania zgodnych z prawem nacisków na osie, konieczność posiadania przez naczepę najazdów, hydrauliczne sterowanie osiami jeśli planowana trasa przebiegać będzie drogami niskich klas (jak na przykład gminne).

Analiza trasy- ze szczególnym uwzględnieniem przeszkód w postaci wiaduktów (dla ładunków wysokich), zwężeń dróg (dla tych o nienormatywnej szerokości) czy też małych rond (będących szczególnie problematycznymi dla długich zestawów).

Złożenie wniosków o zezwolenia na poruszanie się zestawem nienormatywnym w krajach przez które przebiega wybrana trasa. Każdy kraj ma własne zasady dotyczące poruszania się pojazdami ponadgabarytowymi, nie wszędzie te zasady są jasno określone i niejednokrotnie na przykład ilość pojazdów pilotów pozostaje w gestii urzędników (np. na podstawie aktualnej sytuacji dotyczącej remontów dróg).

REALIZACJA USŁUGI

Mając już wybrany zestaw, zaplanowaną trasę oraz wydane zezwolenia czas na etap ostatni- przewiezienie Państwa ładunku.

 

 

transport nienormatywny - 1 transport nienormatywny - 2 transport nienormatywny - 4 transport nienormatywny - 3 transport nienormatywny - 6 transport nienormatywny - 5

Zobacz zrealizowane transporty

Transport 16-metrowych rur preizolowanych
Transport 16-metrowych rur preizolowanych

Międzynarodowy transport rur preizolowanych....

Transport HDS okien
Międzynarodowy transport HDS okien

Transport HDS przeszkleń z Polski do Chorwacji...